Om Kim

 

 

Jeg hedder Kim Garlin. Jeg er årgang 63, bor på Sydhavsøerne og er opvokset i København. Jeg har forsket i det jeg kalder holistisk eller spirituel filosofi i størstedelen af mit liv.

Om KimDet begyndte i en tidlig alder med en spirende interesse for naturvidenskab og psykologi, der gradvist drejede over i retning af det okkulte og parapsykologi.

Der udkom i 70´erne et magasin ved navn Occulta som jeg tilfældigvis blev introduceret for og jeg begyndte at undersøge bibliotekets hylder for interessant litteratur.  På biblioteket fandt jeg på et tidspunkt en bog som i særlig gad fangede min interesse. Bogen forekom mig dog så usædvanlig at jeg i første omgang ikke så nogen grund til at låne den med hjem. Jeg nøjedes i starten med at tage den ned fra hylden og kikke i den på biblioteket.

Noget af det der gjorde bogen meget anderledes i forhold til anden litteratur var sproget. Jeg skulle vende mig til ord som Eder og brug af aa i stedet for å, alle navneord ed Stort og den slags. Og et skriftsprog der mindede mig om sproget i de originale kopier af H. C. Andersens digte og fortællinger: Et i høj grad meget usædvanligt værk, ved navn Vandrer Mod Lyset.

Noget af det der slog mig ved denne bog var, at den fortalte en historie som jeg følte jeg havde hørt før. Men jeg kunne ikke rigtigt forbinde den med en konkret tekst eller et skrift jeg skulle have set eller læst. Jeg vidste blot at jeg på én eller anden måde kendte historien: Ardors Beretning.

Jeg begyndte at søge efter hvad der i øvrigt fandtes af oplysninger og viden om Vandrer Mod Lyset og Ardors Beretning og stødte snart på andre der, viste det sig, havde gjort nogenlunde de sammen erfaringer med bogen. Det var i begyndelsen af 80´erne.

Vandrer Mod Lyset blev således en slags åbenbaring der for alvor satte gang i min søgen og forskning. Jeg ville bl.a. vide hvorfor jeg, mere eller mindre, kendte Ardors Beretning på forhånd, uden at have læst historien. Da bogen samtidig indeholder en del videnskabeligt stof, bl.a. om universets oprindelse, form og indretning som på mange områder ikke umiddelbart stemte overens med naturvidenskabens officielle verdensbillede, lagde jeg det mig på sinde at jeg ville undersøge disse uoverensstemmelser nærmere. Jeg ville undersøge om Vandrer Mod Lyset eller videnskaben havde ret, og hvordan videnskaben evt. havde taget fejl.

Ud over det rent naturvidenskabelige, indeholder Vandrer Mod Lyset også et stort omfang af åndelig viden. bl.a. om hvor vi kommer fra, hvorfor vi lever på Jorden og hvor vi kommer hen, når vi dør. Da Vandrer mod Lysets åndelige og videnskabelige indhold udgør en helhed som det i bogen er vanskeligt at skille fra hinanden, blev min forskning i den åndelige og den spirituelle side af livet en logisk konsekvens af min nysgerrighed og min søgen efter sandheden.

Nu er det at læse sig til viden én ting. Noget andet er at få et overblik over, hvad denne viden kan bruges til i praksis. Der skulle gå mange år, fra jeg begyndte at studere Vandrer Mod Lyset, til jeg begyndte at få idéer om, hvad den megen viden kunne anvendes til. Jeg har altid haft det sådan, at det kan være fint nok at vide noget, eller at tro på noget for den sags skyld. Men viden afslører, som jeg ser det, først rigtigt sin værdi, når man finder ud af, hvordan man kan anvende den i praksis.  

Studiet af den omtale bog med supplerende litteratur satte bl.a. gang i en eksistentiel dannelsesrejse. Under denne rejse kastede jeg mig flere gange ud i forskellige eksperimenter, som mange nok ville betegne som grænseoverskridende. Jeg vil derfor afholde mig fra at gå i detaljer med disse eksperimenter og blot holde mig til nogle af de erfaringer eksperimenterne har givet mig. Det har bl.a. vist sig at det er muligt at bryde den økonomiske magt. Det står i dag helt klart for mig, at såfremt vi formår at eliminere økonomisk magt som sådan, da vil størstedelen af menneskehedens mange konflikter og vanskeligheder kunne løses.   

Som vi har indrettet verden og samfundene i dag, kan vi sætte lighedstegn mellem økonomi og magt. Dette har den konsekvens, at magten og indflydelsen på mennesker og samfund i dag er fordelt uhensigtsmæssigt. Magt er i virkeligheden et psykologisk begreb, der intet har med økonomi og besiddelse af økonomiske midler at gøre. Magt er psykisk styrke. Og psykisk styrke handler først og fremmest om viljestyrke og evne til disciplin. Magt er således, til en vis grad, noget der kan opbygges og realiseres i os selv. Økonomi, således som vi traditionelt forstår det, er derimod blot en ide. Det er en måde at betragte verden på. En metode og nogle principper at indrette civilisationen og samfundet efter.  Vi kunne sagtens have opbygget en civilisation eller en velfærdsstat uden mange af de ideer og principper økonomi i dag er baseret på.  

Det er bl.a. denne vigtige opdagelse og ønsket om at dele den med verden der ligger til grund for dette website.