Hvis verden synes indviklet

Gennem mere end en menneskealder har tusindvis af mennesker, ukendt for de fleste, gået rundt i blandt os med en hemmelig viden. En viden om at verden, som vi kender den, vil undergå en nødvendig forandring.

 Baggrunden er at vi er kommet til at indrette os på en måde som strider imod naturens orden. Men kan sige at samfundene eller civilisationerne, som vi kender dem i dag, er baseret på et eksperiment som har vist sig ikke at holde.

Vi kalder eksperimentet den økonomiske verdensorden. Og denne verdensorden har bragt os i uoverensstemmelse med de naturlige og oprindelige love og vilkår livet på denne klode normalt lever og udvikler sig efter.Himmelens usynlige hånd

De udfordringer verden står i lige nu med klimakrise og flygtningestrømme er resultatet af, at vi overlader ansvaret til andre. Ikke fordi vi er uansvarlige. Men fordi vi er blevet opdraget til det. Det er en del af vores dannelse.

Præmisserne for at tage ansvar for samfundet er nemlig principielt  i dag baseret på at økonomerne først forklarer os, hvordan vi skal bære os ad. Vi har hidtil været lydige overfor dette princip. Det ligger i vores opdragelse og i vores dannelse. Konsekvensen er imidlertid tydeligt: En verden i fuldkommen kaos.

Vi må derfor som ansvarlige borgere gøre os fri af økonomernes snak og tage indflydelsen og dermed ansvaret for samfundet tilbage på egne hænder. Dette er den bedste løsning på klodens nuværende krise. Og denne hjemmesides formål er at bidrage til oplysning om, hvordan vi kan gøre det

 

FLERE OPLYSNINGER